top of page
Search

אטלנטיס- מיהי אותה יבשת אבודה?

מיהי אותה יבשת אבודה ששקעה במעמקים? האם זהו סיפור אגדה מסתורי?

גם אם זו אגדה, המסר שהיא מביאה חשוב.היא מספרת על אנשים שהטכנולוגיות שלהם ותחושת החשיבות העצמית שלהם צמחו עד כדי כך, שהרס עצמי הפך להיות נבואה המגשימה את עצמה. ( ציטטתי מהספר " רפואת תדרים").

יבשת זו התקיימה במה שמכונה היום האוקיאנוס האטלנטי. אגדות עתיקות טוענות שאטלנטיס פרחה מ 150,000 לפנה"ס ועד בערך 10,000 לפנה"ס, ואז,שקעה בים, בזמן התרחשותו של מבול בממדים תנ"כיים.

הסיבה לאובדנה הסופי של אטלנטיס הייתה התפתחותן של שתי אידיאולוגיות נפרדות בתרבותה של היבשת.

אידיאולוגיה אחת האמינה באחדות החיים. " חוק האחד".האנשים שהאמינו בגישה זו היו אלטרואיסטים וחסרי אנוכיות. רוחניים ובעלי ראייה על טבעית.

הקבוצה השנייה כונתה "בני בליעל". אנשים שהיו חומרניים ואנוכיים מאוד. הם שאפו יותר להנאות החושיות של החיים .

מוכר לנו? מה קורה בימים אלו? האם כוח האחדות וטוב הלב שוכן בקרבנו או שמא אלו שרוצים כוח ורווח,צבירת עושר, לשלוט ביצורים אחרים ולקדם את תכניותיהם בכל מחיר.?

כך נפלה אטלנטיס.

כך נעלם למצולות הים יידע בעל ערך מטורף.

כך נעלמה ציוויליזציה.

התקופה שאנו חיים בה כיום היא בעלת חשיבות עצומה.

במה נבחר? בעבודה פנימית שמקורה להתחבר לאחדות וראיית האחר או נמשיך בתועלת אישית.

מנסיון ההיסטוריה זה מביא לחורבן.

גם נפילת בית המקדש הראשון והשני נבעו מפירוד וסכסוך.

ברורה לנו התשובה

כוח האחדות

ביחד

כי כולנו אחד

רק כדי שנבין כמה הייתה מפותחת ציוויליזציה זו,

"תושבי אטלנטיס הבינו שמקור כל מחלה אינו בגוף הפיסי אלא בגוף גבוה יותר. ולכן ריפאו את הגוף הגבוה, ולא את הגוף הפיסי. אדם שחלה נלקח למקום מרפא, מקדש, והוכנס לחדר ריפוי. .. הכוהנים של אז , שהיו ישויות מפותחות עם רמת תודעה גבוהה, יכלו לבדוק את הרשומות האקשיות של החולה, משום שמחלה לא חייבת הייתה להיות תוצר של חייו בהווה, אלא עשויה היה להיווצר באחד מגלגולי החיים הקודמים שלו.." (מתוך רפואת תדרים)

כששמעתי לראשונה על אטלנטיס, ניצוץ הואר בתוכי. ידעתי שחזרתי הביתה. פשוט כך.

רננה

Comments


bottom of page